Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om boende och om våra hyresrätter.

Felanmälan

Till vem felanmäler jag brister eller akuta fel?

Uppstår det brister i din lägenhet eller i gemensamma delar i fastigheten? Det kan till exempel vara droppande kranar, fel på en tvättmaskin i tvättstugan, trasig belysning i trapphus eller liknande.

Kontakta info@englundsbostader.se och skriv följande information:
Kontraktsinnehavande*
Kontaktperson*
Adress*
Telefon dagtid*
E-post*
Felbeskrivning* (Glöm inte att beskriva vilket utrymme respektive vart fel finns. Till exempel kök, källare, tvättstuga etc.)

AKUTA FEL EFTER KONTORSTID

Om du upptäcker ett fel i din lägenhet eller i fastigheten som du bedömer som akut ska du ringa den som är fastighetsansvarig. Telefonnummer finns i entrén i fastigheten.
Akuta fel kan till exempel vara fel på elanläggningen i lägenheten, stopp i toalettstolen, stopp i golvbrunnen i badrum med stigande vatten eller vattenläckage.

Övrigt

Hur lång uppsägningstid har jag?

Uppsägningstiden för en lägenhet är vanligtvis tre månader och räknas i hela kalendermånader. Din uppsägningstid står specificerad i ditt hyreskontrakt och övriga uppsägningstider för parkeringsavtal och garagekontrakt regleras i avtalen och kontrakten.

Hur säger jag upp mitt hyreskontrakt?

Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt alternativt e-posta ett inskannat dokument där din namnteckning framgår med följande information:
Kontraktsinnehavaren*
Datum för uppsägning*
Kontaktperson*
Telefon dagtid*
E-post*

Uppsägningstiden är vanligtvis tre månader, om inget annat avtalats, och räknas från och med närmast kommande månadsskifte. När du har sagt upp lägenheten måste du vara beredd på att visa den för den eller de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Fastighetsansvarige från Englundsbostäder AB tar kontakt med dig för att komma överens om en tid som passar er båda.

Uppsägningen skickas till:
Englundsbostäder AB
Forskargatan 3
781 70 Borlänge
E-post: info@englundsbostader.se

Jag har tappat min hyresavi, hur får jag en ny?

Kontakta marielle@englundsbostader.se med följande information:

Kontraktsinnehavare*
Kontaktperson*
Telefon dagtid*
Adress*
Perioden för den borttappade hyresavin*

Jag vill hyra en lägenhet/lokal, hur går jag tillväga?

Innan du kan delta i intresseanmälningarna måste du registrera dig på hemsidan. Observera att du inte kan påverka rangordningen, vi har inget förturssystem.

Lediga bostäder presenteras och visas under fliken ”sök ledigt”. Under denna tid får du anmäla intresse på ett eller flera objekt. Hör du inte av oss inom 14 dagar från det att du anmält intresse för en lägenhet, har du tyvärr inte blivit erbjuden den. Du får anmäla ditt intresse på högst två lägenheter samtidigt.

Kallelse till visning, erbjudande om lägenhet och andra kontakter med de sökande sker via
e-post. Du måste vara tillgänglig och besvara eventuella meddelanden från oss för att kunna vara med i den process som kan leda till kontrakt.

Några köer för framtida tilldelning av lägenheter existerar inte, du måste anmäla intresse på varje enskilt objekt som läggs ut till förmedling.

Vilka generella brandskyddsregler gäller i fastigheterna?

Barnvagnar, rullatorer med mera får inte förvaras i trappuppgångar utan ska förvaras i cykel-/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsaker kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt utgör ett hinder vid utrymning.

Om blinkande lysrör upptäcks i allmänna utrymmen ska detta omedelbart meddelas till felanmälan för åtgärd.

Brandfarliga varor (exempelvis gasol och bensin) får inte förvaras i lägenheten, på balkongen eller vinds-/källarförråd.

Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren
ansvarar själv för kontrollen. Fungerar inte brandvarnaren,
kontakta felanmälan.

Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.

Dörrar till eller ifrån allmänna utrymmen får inte lämnas öppna eller blockeras.

I garage får endast uppställning av bil ske. Ingen annan förvaring får ske på eller i anslutning till garageplatsen (däck med mera). Inte heller några brandfarliga varor får förvaras där, annat än reservdunk som finns placerad i bil.

Gångar i källare och/eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods. Returpapper och grovsopor såsom kartonger, möbler eller liknande får heller inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen utan ska lämnas till återvinning eller på, av fastighetsägaren, anvisad plats.

Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.

Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.

Vilka typer av förändringar får jag göra i min lägenhet?

Du får på egen bekostnad måla och tapetsera om i lägenheten, förutsatt att arbetet blir fackmannamässigt utfört och att resultatet (till exempel färg och form) kan accepteras av framtida hyresgäster. Uppfyller du inte dessa krav kan du bli skyldig att återställa lägenheten.

Du får inte göra ändringar i planlösningen eller ingrepp i el- eller vattenledningar. Prata alltid med fastighetsansvarig innan du påbörjar arbetet. Det gäller särskilt om du vill sätta in persienner, lägga golv eller heltäckningsmatta, eller göra åtgärder i våtutrymmen.