Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om boende och om våra hyresrätter.

Felanmälan

Till vem felanmäler jag brister eller akuta fel?

Uppstår det brister i din lägenhet eller i gemensamma delar i fastigheten? Det kan till exempel vara droppande kranar, fel på en tvättmaskin i tvättstugan, trasig belysning i trapphus eller liknande.

Maila: fast.forv@komfast.com och skriv följande information:
Kontraktsinnehavande*
Kontaktperson*
Adress*
Telefon dagtid*
E-post*
Felbeskrivning* (Glöm inte att beskriva vilket utrymme respektive vart fel finns. Till exempel kök, källare, tvättstuga etc.)

Du kan även ringa: 0243 – 22 50 50 Knappval 2. Måndag – Fredag 7.00 – 16.00

 

AKUTA FEL EFTER KONTORSTID

Akuta fel kan till exempel vara fel på elanläggningen i lägenheten, stopp i toalettstolen, stopp i golvbrunnen i badrum med stigande vatten eller vattenläckage. Om du upptäcker ett fel i din lägenhet eller i fastigheten som du bedömer som akut ska du kontakta fastighetsjouren på Tel 0243-225050 knappval 3.

Övrigt

Hur lång uppsägningstid har jag?

Uppsägningstiden för en lägenhet är vanligtvis tre månader och räknas i hela kalendermånader. Din uppsägningstid står specificerad i ditt hyreskontrakt och övriga uppsägningstider för parkeringsavtal och garagekontrakt regleras i avtalen och kontrakten.

Hur säger jag upp mitt hyreskontrakt?

Du som står på hyreskontraktet måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt alternativt e-posta ett där det framgår med följande information:
Kontraktsinnehavaren*
Datum för uppsägning*
Lägenhetsnummer*
Adress på bostad*
Kontaktperson*
Telefon dagtid*
E-post*

Uppsägningstiden är vanligtvis tre månader, om inget annat avtalats, och räknas från och med närmast kommande månadsskifte. När du har sagt upp lägenheten måste du vara beredd på att visa den för den eller de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Fastighetsansvarige från Englundsbostäder AB tar kontakt med dig för att komma överens om en tid som passar er båda.

Uppsägningen skickas till:
Englundsbostäder AB
Blästergatan 6 B
784 35 Borlänge

Alt:
E-post: info@englundsbostader.se

 

Jag har tappat min hyresavi, hur får jag en ny?

Kontakta sophie@englundsbostader.se med följande information:

Kontraktsinnehavare*
Kontaktperson*
Telefon dagtid*
Adress*
Perioden för den borttappade hyresavin*

Jag vill hyra en lägenhet/lokal, hur går jag tillväga?

Intresseanmälan gör man på ett ledigt objekt under ”sök ledigt”. Finns det inga objekt uppe på hemsidan har vi för närvarande ingen lägenhet ledig.

Hur man gör en intresseanmälan på det lediga objektet framgår i objektbeskrivningen.

Vill man får man även mejla till sophie@englundsbostader.se och beskriva lite om sig själv och vad man är ute efter.

Vilka generella brandskyddsregler gäller i fastigheterna?

Barnvagnar, rullatorer med mera får inte förvaras i trappuppgångar utan ska förvaras i cykel-/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsaker kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt utgör ett hinder vid utrymning.

Om blinkande lysrör upptäcks i allmänna utrymmen ska detta omedelbart meddelas till felanmälan för åtgärd.

Brandfarliga varor (exempelvis gasol och bensin) får inte förvaras i lägenheten, på balkongen eller vinds-/källarförråd.

Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren
ansvarar själv för kontrollen. Fungerar inte brandvarnaren,
kontakta felanmälan.

Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.

Dörrar till eller ifrån allmänna utrymmen får inte lämnas öppna eller blockeras.

I garage får endast uppställning av bil ske. Ingen annan förvaring får ske på eller i anslutning till garageplatsen (däck med mera). Inte heller några brandfarliga varor får förvaras där, annat än reservdunk som finns placerad i bil.

Gångar i källare och/eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods. Returpapper och grovsopor såsom kartonger, möbler eller liknande får heller inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen utan ska lämnas till återvinning eller på, av fastighetsägaren, anvisad plats.

Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.

Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.

Vilka typer av förändringar får jag göra i min lägenhet?

Du får på egen bekostnad måla och tapetsera om i lägenheten, förutsatt att arbetet blir fackmannamässigt utfört och att resultatet (till exempel färg och form) kan accepteras av framtida hyresgäster. Uppfyller du inte dessa krav kan du bli skyldig att återställa lägenheten.

Du får inte göra ändringar i planlösningen eller ingrepp i el- eller vattenledningar. Prata alltid med fastighetsansvarig innan du påbörjar arbetet. Det gäller särskilt om du vill sätta in persienner, lägga golv eller heltäckningsmatta, eller göra åtgärder i våtutrymmen.