Hur säger jag upp mitt hyreskontrakt?


Du som står på hyreskontraktet säger upp ditt hyreskontrakt skriftligt eller alternativt mailar med följande information:
Kontraktsinnehavaren*
Datum för uppsägning*
Lägenhetsnummer*
Adress på bostad*
Kontaktperson*
Telefon dagtid*
E-post*

Uppsägningstiden är 3 månader om inget annat avtalats och räknas från och med närmast kommande månadsskifte. Englundsbostäder ansvarar för visning av lägenhet och Komfast ansvarar för slutbesiktningar och nyckelöverlämningar.

Uppsägningen kan skickas till:
Englundsbostäder
Blästergatan 6 B
784 35 Borlänge

Alt:
E-post: info@englundsbostader.se