Hur säger jag upp mitt hyreskontrakt?


Du som står på hyreskontraktet måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt alternativt e-posta ett där det framgår med följande information:
Kontraktsinnehavaren*
Datum för uppsägning*
Lägenhetsnummer*
Adress på bostad*
Kontaktperson*
Telefon dagtid*
E-post*

Uppsägningstiden är vanligtvis tre månader, om inget annat avtalats, och räknas från och med närmast kommande månadsskifte. När du har sagt upp lägenheten måste du vara beredd på att visa den för den eller de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Fastighetsansvarige från Englundsbostäder AB tar kontakt med dig för att komma överens om en tid som passar er båda.

Uppsägningen skickas till:
Englundsbostäder AB
Blästergatan 6 B
784 35 Borlänge

Alt:
E-post: info@englundsbostader.se