Jag samtycker

Våra villkor

Genom att jag och eventuell medsökande kryssar för samtycke i ovanstående anmälan och skickar den via internet, ges fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Englundsbostäder AB har full rätt att inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva ansökan om hyresobjekt. Jag/Vi lämnar också samtycke till att Englundsbostäder AB lagrar, sparar, bearbetar  samtliga kontaktuppgifter samt att Englundsbostäder AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.