Vilka typer av förändringar får jag göra i min lägenhet?


Du får på egen bekostnad måla och tapetsera om i lägenheten, förutsatt att arbetet blir fackmannamässigt utfört och att resultatet (till exempel färg och form) kan accepteras av framtida hyresgäster. Uppfyller du inte dessa krav kan du bli skyldig att återställa lägenheten.

Du får inte göra ändringar i planlösningen eller ingrepp i el- eller vattenledningar. Prata alltid med fastighetsansvarig innan du påbörjar arbetet. Det gäller särskilt om du vill sätta in persienner, lägga golv eller heltäckningsmatta, eller göra åtgärder i våtutrymmen.