Vilka generella brandskyddsregler gäller i fastigheterna?


Barnvagnar, rullatorer med mera får inte förvaras i trappuppgångar utan ska förvaras i cykel-/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsaker kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt utgör ett hinder vid utrymning.

Om blinkande lysrör upptäcks i allmänna utrymmen ska detta omedelbart meddelas till felanmälan för åtgärd.

Brandfarliga varor (exempelvis gasol och bensin) får inte förvaras i lägenheten, på balkongen eller vinds-/källarförråd.

Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren
ansvarar själv för kontrollen. Fungerar inte brandvarnaren,
kontakta felanmälan.

Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.

Dörrar till eller ifrån allmänna utrymmen får inte lämnas öppna eller blockeras.

I garage får endast uppställning av bil ske. Ingen annan förvaring får ske på eller i anslutning till garageplatsen (däck med mera). Inte heller några brandfarliga varor får förvaras där, annat än reservdunk som finns placerad i bil.

Gångar i källare och/eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods. Returpapper och grovsopor såsom kartonger, möbler eller liknande får heller inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen utan ska lämnas till återvinning eller på, av fastighetsägaren, anvisad plats.

Tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.

Öppen eld får aldrig förekomma i allmänna utrymmen eller på balkonger.