Vilka generella brandskyddsregler gäller i fastigheterna?


Trapphus
Barnvagnar, rullatorer med mera får inte förvaras i trappuppgångar utan ska förvaras i cykel-/barnvagnsutrymmen eller lägenhet. Barnvagnar och barnvagnsinsatser innehåller många olika kemikalier som vid brand snabbt orsaker kraftig rökutveckling med giftiga gaser samt utgör ett hinder vid utrymning.
Gångar i källare och/eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med gods. Returpapper och grovsopor såsom kartonger, möbler eller liknande får heller inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen utan ska lämnas till återvinning eller på, av fastighetsägaren, anvisad plats.
 
Lägenheter
Tobaksrökning får inte förekomma i lägenheten eller andra utrymmen inne i fastigheten.
Öppen eld får aldrig förekomma på balkonger eller i allmänna utrymmen.
Brandfarliga varor (exempelvis gasol och bensin) får inte förvaras i lägenheten, på balkongen eller i vinds-/källarförråd.
Brandvarnare måste och ska finnas i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för kontrollen och batteribyte. Fungerar inte brandvarnaren, kontakta felanmälan.
 
Övriga utrymmen
Cyklar får endast vara uppställda i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum. Cyklar kan utgöra ett hinder och försvåra en utrymning.
Dörrar till eller från allmänna utrymmen får inte lämnas öppna eller blockeras.
I garage får endast uppställning av bil ske. Ingen annan förvaring får ske på eller i anslutning till garageplatsen (däck mm). Inte heller några brandfarliga varor får förvaras där, annat än reservdunk som finns placerad i bil.